Independence Day SMS

Arj kiya hai


Hasne walo ko bhi
gam ho sakta hai

wah wah...

hasne walo ko bhi
gam ho sakta hai

15 auguest
nazdeek hai

koi lawaris vastu
na chue
usme bomb
ho sakta hai

Hindi SMS @ Facebook

Read by email

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Followers